Přirozený portrét (exteriér)

1600 Kč/8 upravených fotografií 

2100 Kč/5 upravených fotografií včetně makeupu

Děti

1800 Kč/10 upravených fotografií

Rodinná fotografie (i těhotenství s rodinkou)

1800 Kč/10 upravených fotografií

Těhotenství (samostatně nebo i v páru) 

1800 Kč/12 upravených fotografií

Páry, rande

1800 Kč/12 upravených fotografií

Lifestyle (focení miminek, případně portrét či těhotenství u vás doma)

2200 Kč/10 upravených fotografií

Svatby

6000 Kč – 16000 Kč dle doby focení

Minimálně 300 upravených fotografií a předsvatební párové fotografování v rámci celodenní svatby

Ráda vám vytvořím i fotoknihu nebo např. leporelo, případně poskytnu slevu na tisk

Křtiny

2500-3000 Kč dle doby focení

Cena každé další fotografie nad rámec balíčku je 140 Kč. (Neplatí pro svatební fotografování a křtiny.)

Při výběru většího množství fotografií (více než 20) vám nabídnu individuální cenu.

Poskytuji náhledy, ze kterých si vyberete fotografie k úpravě.

Pouze upravené fotografie odevzdávám v elektronické formě, po dohodě v tištěné podobě.

Objednávka fotografování

Objednání je možné e-mailem, telefonicky a přes messenger na Facebooku a je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu klientem i fotografem mimo svatební fotografování, kde je termín závazný až po uhrazení rezervačního poplatku.

Objednáním se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, s ceníkem a stylem fotografa. 

Nabízené služby

Fotografie, úprava/retuš, tisk. 

Objednací lhůta

Zhruba 2-3 týdny předem, u svatebního fotografování je lhůta delší.

Zrušení rezervace

Zrušení fotografování nebo žádost o náhradní termín musí klient oznámit fotografovi telefonicky nebo e-mailem s dostatečným časovým předstihem.

Platba

Cena je splatná v den focení v hotovosti, případně na účet fotografa před odevzdáním upravených fotografií.

Nedojde-li k zaplacení stanovené ceny, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat.

Ceny jsou uvedeny na webových stránkách fotografa. Cena za svatební fotografování je individuální. V případě svatebního focení je nutné uhradit nevratný rezervační poplatek.

Fotografování v exteriéru

Fotograf se dohodne s klientem na lokaci exteriérového focení.

V případě špatného počasí se exteriérové fotografování po dohodě oběma stranami focení posouvá.

Fotograf nenese odpovědnost za újmu na zdraví v exteriéru.

Doba fotografování

Standardně 40 minut až 1 hodina, ale je možné se domluvit individuálně.

Výběr fotografií

Klient obdrží do sedmi pracovních dnů po fotografování náhledy pořízených, dle uvážení fotografa protříděných fotografií emailem nebo přes webovou stránku https://pixieset.com. Počet takových fotografií není předem určen.

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jedná se o vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběr k úpravě/retuši).

Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět fotografovi nejpozději do dvou týdnů od jejich obdržení.

Dodací lhůta fotografií

Doba dodání fotografií je maximálně čtyři týdny od data zaslání vybraných fotografií z náhledů k úpravě.

Předání fotografií

Finální fotografie doručí fotograf klientovi v elektronické verzi přes http://www.uschovna.cz/.

Finální fotografie fotograf dodává pouze ve formátu JPEG a to jen retušované/upravené v poměru stran 2:3.

Neupravené fotografie ani jiné formáty fotograf neposkytuje.

Reklamace

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa taktéž není důvodem k reklamaci.

Archivace fotografií

Finální fotografie fotograf archivuje po dobu jednoho roku.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Všechny publikované fotografie na sociálních sítích nebo na webových stránkách jsou zveřejněny se souhlasem klienta. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo jej odvolat emailem.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. Není dovoleno fotografie upravovat a prezentovat je jako dílo fotografa.